روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

اتاق پذيرايي

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خود را در يك اتاق پذيرايي مي بينيد : يك كارسخت در انتظار شماست.

در اتاق پذيرايي يك زن زيبا هستيد : از يارتان جدا خواهيد شد .

در اتاق پذيرايي يك زن زشت و بد هيبت هستيد : مشاجره

خواب ببينيد كه در اتاق پذيرايي معاشقه ميكنيد : مورد آزار و مواخذه قرار خواهيد گرفت .

يك اتاق پذيرايي را مرتب ميكنيد : نتايج عالي درامور عشقي

يك اتاق پذيرايي پر از اشياءكمياب : ناراحتي و نا اميدي.

نرم افزار محاسبه سن