روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

ابزار

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن هر ابزاري در خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختي براي انجام كاري است.

۲ـ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماري سخت يكي از دوستان يا نزديكان شما را تهديد مي كند.

طالع بینی باستان