روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آپارتمان

لوک اويتنهاو مي گويد :

آپارتمان : دوستان خوب داشتن
آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد کرد
آپارتمان کوچک : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود
آپارتمان اجاره کردن : يک اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد
بازديد کردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد

مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل

تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي

با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق

در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد.

خواب آپارتمان يك شخص ديگر: دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود.

طالع بینی باستان