روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آويزان کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

چيزي را آويزان مي كنيد : بيماري

لباسها را آويزان مي كنيد : بيشتر خودتان را كنترل كنيد .

لباسهاي بچه ها را آويزان مي كنيد : مراقب رقيب باشيد.

لباسهاي ميهمانها را آويزان مي كنيد : تغييراتي در اطراف شما رخ خواهد داد.

فال تاروت اندروید