روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آهن ربا

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن: دوستاني جديد خواهي داشت
پيدا کردن : عاشق خواهيد شد

 

ليلا برايت میگويد:

ديدن آهن‏ربا در خواب، بدين معنا است كه با عقل، درايت و منطق خود، راه را براى پيشرفت اهدافتان در آينده‏ى نزديك باز خواهيد كرد.

اگر دخترى در خواب ببيند كه به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربايى است، نشانه‏ى آن است كه تغيير و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، كه موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است كه با چيدن مقدماتي منطقي براي پيشرفت خود در زندگي ، راهي باز خواهيد كرد.

۲ـ اگر دختري در خواب احساس كند آهن ربايي او را به سمت خود جذب مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة او تحولاتي صورت خواهد گرفت كه موجب شادماني او و اعضاي خانواده اش خواهد شد.

فال تاروت اندروید