روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آهنگر

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آهنگران از سلطان روزي يابد

 

آنلي بيتون میگويد:

ديدن آهنگر در خواب، علامت آن است كه در آينده‏اى نزديك مسؤوليت‏هاى بسيار بزرگ و سنگينى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب كوره آهنگري : عشق شما نا پايدار است .

يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

جرقه هاي يك كوره آهنگري : مشاجره هاي سخت عشقي

شما آهنگر هستيد : به پول احتياج پيدا مي كنيد

با يك آهنگر صحبت مي كنيد : مردم به شما اعتماد ندارند .

يك آهنگر نعل اسب مي سازد : موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

نرم افزار محاسبه سن