روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آمپول

مولف گويد :

آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بيم از خطرات پيش رو

اگر آمپول زده و برمي گشت مفارقت يافتن از ترس وبيم

چنين ترسي و بيمي در مقياس خفيف مي باشد.

طالع بینی باستان