روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آمونياک

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آمونياك : روابط عشقي شما در بدترين شرايط است .

شما آمونياك داريد : تصادف – يك خطرشما را تهديد مي كند .

آمونياك مي خريد : تحقير و شرمساري

از آمونياك استفاده مي كنيد : با يك دوست مشاجره خواهيد كرد.

نرم افزار محاسبه سن