روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آلومينيم

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ ديدن آلومينيم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به همين زندگي خود قناعت مي كنيد.

۲ـ اگر زني در خواب زيور آلات و يا ظروف آلومينيمي كدر ببيند ، نشانة آن است كه زياني خواهد ديد و اندوهي غير قابل پيشبيني بر او چنگ خواهد انداخت.

طالع بینی باستان