روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آلاچيق

آنلي بيتون میگويد:

ديدن آلاچيق در خواب، بدين معنا بود كه شما در عشق بسيار خوش شانس هستيد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آلاچيق : شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .

شما تنها زير يك آلاچيق هستيد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

شما با ديگران زير آلاچيق هستيد : معشوقتان به ملاقات شما مي آيد .

شما زير يك آلاچيق خوشه هاي انگور را مي چينيد: زندگي زناشوئي شما خوشبخت و موفق خواهد شد.

فال تاروت اندروید