روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آقا

ليلا برايت می‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه يك آقاى متعهد هستيد، تعبيرش آن است كه بايد نيش و كنايه و تحقير اطرافيانتان را تحمل كرده و دم نزنيد. اگر ببينيد كه كارفرما هستيد، بيانگر آن است كه درآمد كارى شما در سطح بسيار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

نرم افزار مدت تماس