روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آفريقا

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب افريقا : منفعت مالي

افريقا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : دارايي شما ازياد پيدا مي كند.

به تنهايي به افريقا سفر مي كنيد : دوستان جديد پيدا مي كنيد

با ديگران به افريقا سفر مي كنيد : مرتكب كارهاي بي دليل و قابل سرزنش خواهيدشد .

رفتن به افريقا : شادي بزرگ

از افريقا بر مي گرديد : مصيبت بزرگي در انتظارشماست .

شما به افريقا تبعيد شده ايد : شانس و خوشبختي.

نرم افزار محاسبه سن