روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آشپزي

لوک اويتنهاو مي گويد :

آشپزي : ميهماني شاد

 

آنلي بيتون میگويد:

اگر خواب ببينيد گوشت مي پزيد ، علامت آن است كه وظيفه اي دوست داشتني به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودي به ديدار شما خواهند آمد.

 

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر ديديد كه آشپزى را اخراج مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بوديد، بدانيد كه لحظات بسيار خوب را پيش‏رو خواهيد داشت.

فال تاروت اندروید