روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آشفتن

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب ببينيد كه مسأله‏اى شما را آشفته كرده، بيانگر آن است كه شما به هنگام بيدارى، نگرانى‏هاى كمى را در اطرافتان مشاهده خواهيد كرد. اگر ديديد كه كسى از صحبت‏هاى شما آشفته شده، دليل بر آن است كه شما در زندگى از سوء تفاهمات كوچك هم به راحتى نمى‏گذريد.

فال تاروت اندروید