روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آسيب

ليلا برايت میگويد:

اگر در خواب ديديد كه آسيبى شما را تهديد مى‏كند، علامت آن است كه گرفتارى و خطرى در زندگى شما را تهديد مى‏كند.

اگر ديديد كه در مقابل ضربه‏اى از خود محافظت مى‏كنيد، دليل بر آن است كه مقام و شغلى بسيار بالا نصيب شما خواهد شد.

اگر در خواب آسيب همراه با درد باشد ولي خوني در کار نباشد خوب نيست، بايد صدقه داد. ولي اگر خون آمد چيزي نيست.

 

آنلي بيتون میگويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد آسيبي به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد كه گرفتاري ، شما را تهديد مي كند.

۲ـ اگر خواب ببينيد در مقابل ضربهاي كه به شما مي خورد از خود دفاع مي كنيد ، نشانة به دست آوردن پست و مقامي بالاتر در شغل است.

نرم افزار مدت تماس