روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آسياب کردن

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه آسياب : پول فراوان

قهوه آسياب مي كنيد : غم و دردسر در خانه

فلفل آسياب مي كنيد : بيماري و غم

ذرت آسياب مي كنيد : شانس

سنگهاي رنگي آسياب مي كنيد : اميدهايتان را از دست ميدهيد .

طالع بینی باستان