روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آسياب آبي

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آسياب آبي : خوشبختي

شما درآسياب آبي هستيد : طلبتان را وصول ميكنيد

يك معامله گر يا سياستمدار خواب آسياب آبي ببيند:كارها و معاملات وسعت پيدا ميكند.

كشاورزان خواب آسياب آبي ببينند : يك محصول پر بركت و فراوان

عشاق خواب آسياب آبي ببينند : ازدواج آنها به خوشبختي مي انجامد .

متاء هلها خواب آسياب آبي ببينند : زندگي زناشوئي خوبي در پيش دارند .

ثروتمندان خواب آسياب آبي ببينند : ثروتشان باز هم بيشتر خواهد شد .

فال تاروت اندروید