روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آسم

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تنگي نفس : نقشه هاي شما به آن زودي كه مي خواستيد عملي نخواهد شد .

شما آسم داريد : اگر به محل ديگري نقل مكان كنيد دوباره بر خواهيد گشت .

شما مرض آسم مي گيريد : سود مالي

ديگران آسم دارند : ناكامي پشت ناكامي

نرم افزار محاسبه سن