روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آرايشگر

آنلي بيتون میگويد:

اگر زنى در خواب آرايشگرى را مشاهده كند، دليل بر آن است كه از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

 

ليلا برايت میگويد:

اگر در خوابتان آرايشگر ببينيد، نشانگر اين است كه شما تغييرات جزئى و كوچكى در زندگى خود خواهيد داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

فال تاروت اندروید