روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آرايشگاه

آنلي بيتون میگويد:

ديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت .

اگر دختري خواب آرايشگاه ببيند ، علامت آن است كه بر ثروت او اندگي افزوده خواهد شد .

ديدن آرايشگر در خواب ، براي يك زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

ديدن آرايشگاه در خواب، نشانگر آن است كه اگر كمى دقت و تلاش كنيد، پيروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصيب شما خواهد شد.

 

ليلا برايت میگويد:

اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد، دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهيد شد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به آرايشگاه ميرويد : در حال حاضر موفق نيستيد ولي در آينده به سبب كاري كه ميكنيد به موفقيت و شهرت ميرسيد .

با يك دوست به آرايشگاه ميرويد : دوستان به شما حسد ميبرند .

فقط به موهايتان مدل ميدهيد : به سفر خواهيد رفت.

موهايتان را طلايي ميكنيد : از كارهايتان پشيمان خواهيد شد

موهاينان را سياه ميكنيد : يك راز كشف ميشود .

موهاينان را حنايي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد .

موهايتان را بلوطي ميكنيد : موفقيت شما به تاخير مي افتد

رنگ موهايتان را از بين ميبريد ( دكلره ميكنيد ) : درآمد بسيار خوبي خواهيد داشت .

دخترتان را به آرايشگاه مي بريد : خبرهاي خوش از راه دور

سلماني براي شما يك كلاه گيس ميسازد : يك خطر در نزديكي شماست.

شما آرايشگر هستيد : موفقيت بزرگي نصيبتان ميشود.

موهايتان را بوسيله آرايشگر كوتاه مي كنيد :در معامله اي سودهاي بزرگ نصيبتان ميشود.

آرايشگر ريشتان را مي تراشد : ضرر مالي.

طالع بینی باستان