روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آرامش

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما درآرامش هستيد : بدبختي در كمين است.

شمااز ديگران ميخواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شد .

اشخاصي كه در جنگ هستند آرام ميكنيد : با دوستانتان درآرامش خواهيد بود.

بچه ها را آرام ميكنيد : خوشبختي

از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد :آينده شما روشن خواهد بود.

نرم افزار مدت تماس