روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آدم حقه باز

آنلي بيتون میگويد:

اگر در خواب ببينيد كه با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشيد، معنى آن اين است كه شما مى‏ترسيد كه در راه از بقيه عقب‏تر باشيد. پس به راهتان ادامه دهيد، اما با كمى احتياط و مراقب باشيد نقشه‏هايتان را با دقت بيشترى عملى كنيد.

طالع بینی باستان