روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب شدن

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد تكه‏اى يخ آب مى‏شود، علامت آن است كه امرى باعث نگرانى و تشويش شما مى‏شود. ولى به زودى برايتان سود زيادى را به دنبال خواهد آورد.

اگر ببينيد كه پس از يخبندانى سخت و طولانى يخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است كه در شرايطى بسيار مساعد زندگى خواهيد كرد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب چيزي در حال آب شدن : با مشكلات غير منتظره مواجه ميشويد

غذاهاي يخ زده به آرامي آب ميشوند : يك خطري در نزديكي شما پنهان شده .

يخ آب ميشود : دوستان يك بازي زشت با شما خواهند كرد.

نرم افزار مدت تماس