روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب زلال

علامه مجلسي ( ره) گويد:

بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت است. اين نوع آب قابليت شستشو و پاکسازي روح را دارد و ميتوان از آن بعنوان يک آئينه استفاده کرد و نشان ميدهد که بيننده خواب در مشکلات و سردرگمي غرق نشده است.

آب زلال : شادماني

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوي روان باشد و سنگريزه هاي کف جوي يا نهر ديده شود. آب جوي بهتر از آب راکد در برکه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد.آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آب روشن دولت بود

 

ليلا برايت مى‏گويد:

آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‏باشد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱- ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت.

۲- نوشيدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.

فال تاروت اندروید