روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آبگوشت

آنلي بيتون می گويد:

ديدن آبگوشت در خواب، نشانة صداقت وصميميت و حمايت دوستان است.

اگر فردي عاشق ، خواب آبگوشت ببيند، نشانة تعلق خاطري پايدار است.

اگر شخصى در خواب ببيند كه مشغول تدارك آبگوشت است، علامت آن است كه آينده‏ى خود و ديگران را در اختيار خواهد گرفت.

فال تاروت اندروید