بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه یکم خرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41391 miad miad در صفحه ................. میگه :
دو شنبه 10 دی 97 - 18:10  
 
2
 
0
+++
+++

بزرگتر كه ميشوي دايره ي قرمزرنگ تنهاييت تنگ تر ميشود
و ادمهاي زندگيت آنقدر انگشت شمار ميشوند كه ميتواني آنها را در يك كوله پشتي بريزي و با خودت به خيابان ببري...
بزرگتر كه ميشوي كوله پشتي ات را با تمام آدمهاي تويش بيرون دايره ات ميگذاري چون فهميده اي آنها خودشان يكروز ميروند و تو نميخواهي تنهاييت را با توهم كسي كه نيست قسمت كني...
و سرانجام سالخورده ميشوي و در مي يابي كه بيمصرف شده اي ،
آرام در دايره ات دراز ميكشي و منتظر ميماني تا مرگ آن را برايت تنگ تر كند،
آنقدر كه خودت هم ديگر در تنهاييت جا نشوي..

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است