سخته! رو حساب دوستی و مرام دوست بیکاره رو مشغول بکار بکنی ول...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه بیست و پنجم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 25 اردیبهشت 98 - 15:30  
 
2
 
0

سخته! رو حساب دوستی و مرام دوست بیکاره رو مشغول بکار بکنی ولی عرض دوهفته زیرآبت رو بزنه! عذاب آوره دختر همسایتون که کمی هم خویشاوندی دارین بهت بگه تو به من علاقه داری مگه نه?بعدا دلیل چنین تفکرورفتار عجیب رو ازش بخواهی? درجواب بگه چون داماد نمیشی...خنده آوره دختری رو بهت پیشنهاد بدن وبگی حالا چه سبکی وچه شخصیتی هست ? بهت بگن معلم هس ماهیانه انقد حقوق میگیره ..درد آوره تو خطبه های نمازجمعه سفارش به انفاق و عدالت علوی و...بکنن اونوقت دورتادور مسجد جامع گدا ونیازمند نشسته باشه وبدتر اینکه اهل نماز با بی تفاوتی کامل از کنارشون بگذرن چندش آوره تو مجموعه ای که فعالیت صنعتی داره مدیرعاملش دارای مدرک روانشناسی باشه و دارای سابقه کاری تو اداره بهزیستی باشه وتنها امتیاز واستعدادش ! پارتی باشه .حالگیریه دنیای مجازی نسبت به دنیای واقعی ارزش و رونق بیشتری داشته باشه سوز آوره که بذر اعتماد ومرام و... بکاری اونوقت محصول اجتماعیش بشه بی اعتمادی وبی مروتی وخیانت ...وخیلی چیزهای دیگه که نمیشه به زبون آورد واگه به زبون بیاری میگن یاشرایطتش خوب نیس یا حالش ! هرچند این مسائل گفته شده شخصی وجزئی بنظر میرسه ولی برخواسته از سبک زندگی وتفکرات وفرهنگ همین جامعه هست که مسمومیت آورده بنظرم تو این حال وهوا کنونی جامعه اگه ...!!? لشگر کشی کنن و ورود پیدا کنن در برابر این سبک زندگی وفرهنگها وتفکرات وذهنیت ها وبی عدالتی های رایج زانو میزنن !!!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است