در هر چهار يا پانصد سال يکبار ، وحشيگري براي جامعه بشري از ج...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 22 اردیبهشت 98 - 17:21  
 
2
 
0

در هر چهار يا پانصد سال يکبار ، وحشيگري براي جامعه بشري از جمله واجبات است ، در غير اين صورت دنيا از فرط تمدن خواهد ترکيد

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است