گاهی میان این همه آدم فقط یک نفر حالت را می فهمد حال آن یک ن...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی ام اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 21 اردیبهشت 98 - 14:12  
 
2
 
0

گاهی میان این همه آدم فقط یک نفر حالت را می فهمد حال آن یک نفر هم نباشد!تو میمانی ویک حجم تمام نشدنی از نفهمیدن را...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است