سواد هیچ وقت شعور نمیاورد.

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
سه شنبه 10 اردیبهشت 98 - 15:57  
 
2
 
0

سواد هیچ وقت شعور نمیاورد.
شعور یعنی تشخیص کار خوب از بد،
شعور یعنی تشخیص کار درست از اشتباه،
سواد، یادگرفتن فرمول و اطلاعات در علم و یا مبحث خاصی است!
این شعور هست که راه استفاده درست و یا غلط از علم (یا سواد) رو به ما میگه!
شعور را به کسی نمیشه آموزش داد؛ یک انسان میبایست در درون خودش طلب شعور کند تا به آن دست پیدا کند!
(کتاب بیشعوری-خاویر کرمنت)

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است