آخه پشمك جون!! تو كه نميتوني به زنت سالي يك بار هم نهيببي بز...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه دوم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 08 اردیبهشت 98 - 17:19  
 
2
 
0

آخه پشمك جون!! تو كه نميتوني به زنت سالي يك بار هم نهيببي بزني! كه بفهمه وجود داري و ماهي يك دفعه نميتوني مخالفتي بكني كه انگار هستي و برقراري!و نهايت نشون دادن وجودت ،عطسه ي تندي بوده كه كردي و براي اون هم سركوفت خوردي!!تو ديگه ادعاي مردي نكن!!و خودتو مرد ندون!!// سركوفت زنان ؛مردانگي نيست و تابعيت صد در صد زنان هم اصل زنانگي است!!؛مرد اين جوري رو زنهاي واقعي پس ميزنند و فقط زنهاي عوضي و خائن ميپسندد!!
باري گاهي تندي داشته باش و گاهي كندي و نرمي و آشتي ؛كه وجودت حس بشه!!و زندگيت لوث نشه...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است