تو يك گوشه از همين مجازي نوشته بود شرح حال خود را بنويس !!! ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 02 اردیبهشت 98 - 15:21  
 
2
 
0

تو يك گوشه از همين مجازي نوشته بود شرح حال خود را بنويس !!! يكباره يك جمله بنظرم رسيد كسي كه شرح صدر داشته باشه هيچ وقت شرح حال نداره تا براي هر كسي بگه !!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است