تجسم سه روز بینایی

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز سه شنبه سوم اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 22 مرداد 96 - 11:21  
 
1
 
0
مکث...
مکث...

تجسم سه روز بینایی
روز دوم بینایی با سپیده‌دم بر می‌خیزم و معجزه‌ِ‌ی هیجان‌انگیز تبدیل شدن شب به روز را می‌بینم. با احترام، به منظره‌ِ‌ی باشکوهی می‌نگرم که خورشید در آن، زمین خواب‌آلود را بیدار می‌کند.
بدین ترتیب، در دومین روز بینایی، ‌سعی می‌کنم روح انسان را از طریق هنرش بررسی کنم. چیزهایی را که از طریق لمس کردن می‌دانستم، ‌حالا می‌توانم ببینم. 
 سه روز برای دیدن، هلن کلر

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است