سفارش حق است:قبل از رسیدن به یقیین و روشنی قضاوت نکنیم و...!...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه چهارم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 31 فروردین 96 - 19:27  
 
2
 
0
مکث...
مکث...

سفارش حق است:قبل از رسیدن به یقیین و روشنی قضاوت نکنیم و...!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است