بر لبـانِ ژکونـد ...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و هفتم مهر 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
#40962 BaRaN77 BaRaN77 در صفحه باز باران ... میگه :
یک شنبه 14 خرداد 96 - 19:35  
 
7
 
0

بر لبـانِ ژکونـد ...
در چهـره مـسیح روی صلیـب ...
در چشمــ های چـارلی چـاپلین ...
لَبخَنــツــدی ست !!

“دردهای بُــزرگ را نِـمی توان گِـریسـت"

# مریم _ رحمانی

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است