هیچکســ ایـنجا گم نمی شـود ...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه چهارم اسفند 96 - ساعت :
کانال تلگرام پرشین فال
#40934 BaRaN77 BaRaN77 در صفحه باز باران ... میگه :
پنج شنبه 04 خرداد 96 - 20:31  
 
6
 
0

هیچکســ ایـنجا گم نمی شـود ...
دُنـیا کوچـکتر از آنست که گمـشده ای را در آن یافـته باشی ...

هیچکســ ایـنجا گم نمی شـود ...
آدمـها به همان خـونسردی که آمده اند ، چـمدانشان را می بنـدند و ناپـدید می شـوند ...
یـکی در مِـه ...
یـکی در غُـبار ...
یـکی در بـاران ...
یـکی در بـاد ...
و بی رحـم ترینشان در بَــرف ...

آنچه به جا می مانـد ، رَدّ پـایی است که هر از گـاه پـس میـزند ...
مثل نسیـمِ سحـر
پنجـره های اتاقـت را ...

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است