ربطی نداره مجردی یا متاهل

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز جمعه بیست و چهارم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40171 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
سه شنبه 30 آذر 95 - 15:27  
 
3
 
0
گاهی گاهی
گاهی گاهی

ربطی نداره مجردی یا متاهل
مکث رو تجربه کن
گاهی زندگی سخت است و ما سخت ترش میکنیم،
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم . . .
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم . . .
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . .
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم . . .
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم . . .
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم . . .
و گاهی . . . گاهی . . . گاهی . . . تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم... بدونیم. . . .
کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی . . . گاهی های زندگیمون باشیم . . .
کاش یادمون نره که فقط:

‫#‏یک_بار_زنده_ایم_و_زندگی_میکنیم_فقط_یکبار‬!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است