زندگی کوزه آبی خنک و رنگین است

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز جمعه بیست و چهارم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40158 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
شنبه 27 آذر 95 - 18:53  
 
1
 
0
دوست من
دوست من

زندگی کوزه آبی خنک و رنگین است
آب این کوزه گهی تلخ گهی شور و گهی شیرین است
زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است