گاهی چه دلگرفته میشوی از خدا

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه بیست و هشتم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40154 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
جمعه 26 آذر 95 - 23:07  
 
4
 
0
گاهی
گاهی

گاهی چه دلگرفته میشوی از خدا
گاهی از حکمتش ناراضی
و گاهی شاکر و خوشحال
گاهی مشکوک و گاهی مجذوب عدالتش
گاهی بسیار نزدیک و گاه دور
خدا همان خداست
ای کاش ما اینقدر
گاهی به گاهی نمیشدیم !

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است