اشتباه ما این است که «خود» را اشتباه گرفته‌ایم.

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و نهم مهر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40145 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
جمعه 26 آذر 95 - 2:31  
 
4
 
0
مولانا
مولانا

اشتباه ما این است که «خود» را اشتباه گرفته‌ایم.
مولوی می‌گفت: کسی بود که مدت‌ها کار و تجارت و ... کرد تا ثروتمند شود و بعد برود در زمینی که خریده بود، کاخ بسازد. بعد از 5 سال، 6 سال و ... رفت و با پولی که با زحمت کسب کرده بود، کاخی ساخت. روزی که می‌خواست به آن کاخ برود، فهمید اشتباهاً در زمین دیگری خانه ساخته است! مولوی می‌گفت: دو زمین کنار هم هست، یکی «زمین تن» و یکی «زمین روان». ما عمری در آبادی «زمین تن» کوشیده‌ایم:

در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن

کیست بیگانه؟ تن خاکی تو کز برای اوست غمناکی تو

تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی گوهر جان را نیابی فربهی

ما تن و جان را با هم اشتباه گرفته‌ایم. چون واقعاً کنار هم هستند و با هم عوضی گرفته می‌شوند. ما عمری در آبادی تن می‌کوشیم، وقتی می‌میریم، می‌بینیم وقت نقل و مکان واقعی است؛ می‌بینیم زمین بغل دستی را آباد کرده‌ایم و زمین خودمان مخروبه مانده است.

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است