وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز سه شنبه یکم مرداد 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40138 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
پنج شنبه 25 آذر 95 - 16:47  
 
3
 
0

وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند
وقتی بودن ها طعم نیاز دارند
وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود
وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود
وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد
وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود
دیگر نمی خواهمت
نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . .

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است