ه خاطر بسپار:

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز چهار شنبه بیست و دوم آبان 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#40114 Mehrii Mehrii در صفحه الهام میگه :
دو شنبه 22 آذر 95 - 18:28  
 
4
 
0
بع بع
بع بع

ه خاطر بسپار:
هرگاه ما چيزي را نفهميم،آن را تصادفي يا اتفاقي مي ناميم، در حالي كه هيچ جز تصادفي در دنيا وجود ندارد!
به خاطر بسپار:
ما،تار و پود بدبختي را خود مي بافيم و نام آن را مي گذاريم:سرنوشت!!
به خاطر بسپار:
هرجا كه ژرف ترين درد است،عظيم ترين آموزش را به همراه دارد!
به خاطر بسپار:
كسي كه راه غلطي را مي رود،بيشتر شانس آن را دارد كه به راه درست آيد.تا كسي كه راه درست را غلط مي رود.
به خاطر بسپار:
هولناك ترين ناباوري،ناباوري نسبت به خودتان است!
با خود بخوان:
در زندگي ام شكست وجود ندارد،تا زماني كه از چيزي درس گرفته باشم.
از اوقاتي كه “بله” مي گوييد ولي در واقع منظورتان “نه” است آگاه باشيد!
به خاطر بسپار:
شكست، يا مي شكند يا شكسته مي شود..بستگي به شما دارد!
يادت باشد:
ديگران را آزاد بگذار، آزاد در پذيرفتن تو ..آزاد در روي برگردانيدن از تو!
به خاطر بسپار:
كساني كه نمي توانند گذشته را به ياد آورند،محكومند كه آن را تكرار كنند!


از کتاب لطفا گوسفند نباش !!!!

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است