مي خندم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی و یکم تیر 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
#41163 bahareh bahareh در صفحه miss spring :
سه شنبه 09 آبان 96 - 13:45  
 
4
 
0

مي خندم
به كسی كه بخواهد
بعد تو
مرا از هر رفتنی
بترساند ... !
#پوریا_نبی_پور

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است