تا خدا یار است بر سلطان مپیچ

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه سی ام اردیبهشت 98 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 03 فروردین 98 - 7:21  
 
0
 
0

تا خدا یار است بر سلطان مپیچ
گر خدا برگشت صد سلطان ب هیچ

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است