مثل خنده رو لباتم...مثل اشک رو گونه هاتم

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز یک شنبه پنجم اسفند 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
چهار شنبه 23 آبان 97 - 2:00  
 
0
 
0

مثل خنده رو لباتم...مثل اشک رو گونه هاتم
تو را میبوسم و انگار شاعر شعر چشاتم

  • هیچ چیزی هنوز ارسال نشده است