آدمیزاد !!! یک هم اتاقی داشتم خیلی به تمیزکاری هاش مینازید ک...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه یکم بهمن 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
دو شنبه 14 آبان 97 - 23:17  
 
0
 

آدمیزاد !!! یک هم اتاقی داشتم خیلی به تمیزکاری هاش مینازید کارهای عجیبی ازش سر میزد یک نمونه اینکه تا دستش به وسایل دیگران یا درودیوار میخورد زودی میشست این جمله لق لق زبونش بود آدم باید خیلی تمیز باشه از آدم کثیف بیزارم ما درجواب میگفتیم آره خداوند هم تمیزی رو دوست داره وبه نظافت تاکید کرده اما از اون طرف وسواس بودن رو نهی کرده و فخرفروشی رو نهی کرده قرار نیس خودمون رو از دیگران برتر بدونیم با تمام توضیحاتی که دادیم بازهم گوشش بدهکار نبود راه خودش رو ادامه داد ...یکروز رفت دستشویی گوشی همراهش افتاد تو چاه توالت خلاصه حاضر شد دستش رو تو چاه کنه تا به گوشیش برسه...اونروز روح وفکر اون شخص تمیز شد!!! چون دیگه حرکتی اضافه ازش مشاهده نشد...