شیطان همیشه آدمها رو با تصورات زیبا فریب میده آدمهای شیطانی ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
شنبه 24 شهریور 97 - 20:22  
 
0
 

شیطان همیشه آدمها رو با تصورات زیبا فریب میده آدمهای شیطانی هم دقیقا همینطورن همیشه گفتار ورفتارشون رو با حق گویی وخوبی تزئین میکنن تا راحت تر بتونن فریبکاری وجنایت بکنن...پس خوبی کردن وخوب حرف زدن مطلقا نشانه خوب بودن نیس...