کاش بجای مواد غذایی چیزهای دیگه تاریخ انقضا می داشت مثل مسخر...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه بیست و هشتم آبان 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
یک شنبه 18 شهریور 97 - 0:16  
 
0
 

کاش بجای مواد غذایی چیزهای دیگه تاریخ انقضا می داشت مثل مسخره بازی تاریخ مصرفش تا سن بیست بود وازبیست به بعد منقضی می شد...