تحمل سکوت هرکسی رو دارم بجز سکوت تو...سکوتت خیلی طولانی شد خ...

پرشین فال

امروز قبل ازظهر روز دو شنبه دوم مهر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
جمعه 26 مرداد 97 - 15:51  
 
0
 
...
...

تحمل سکوت هرکسی رو دارم بجز سکوت تو...سکوتت خیلی طولانی شد خدا...