یک عده یکطوری زندگی میکنن انگار تحریمها به زندگی هاشون برخور...

پرشین فال

امروز بعدازظهر روز چهار شنبه بیست و یکم آذر 97 - ساعت :
فال تاروت رایگان
پنج شنبه 28 تیر 97 - 19:49  
 
1
 

یک عده یکطوری زندگی میکنن انگار تحریمها به زندگی هاشون برخورد نکرده و انگار تو این مملکت با این وضعیت اقتصادی زندگی نمیکنن آدم کیف میکنه زندگی کردنشون رو میبینه از یک طرف دمشون گرم از یک طرف کوفتشون بشه...ما فک میکردیم زندگی از جریان افتاده تا اینکه رفتیم بین یک عده دیدیم زندگی درجریان عجیب هم درجریان...هرچی هست یا مشکل از ماست یا باما مشکل دارن یا موجود بودن ما مشکل داره...